خواص آجر

آجر کارخانه صائب 1آجر، دارای ظاهر بسیار زیبا و ویژه است و از هزاران سال پیش در تعیین سبک معماری موثر بوده و امروزه نیز از آجر به عنوان عنصری که در استحکام و زیبایی موثر است، استفاده می کنند. آجر، پس از گذشت زمان زیبایی خود را حفظ می کند. معیار موثری که در انتخاب این مصالح در نماسازی, فرش کف و پوشش بام سفالی وجود دارد توانایی های بالای طراحی با آن است، زیرا آجر و سفال هماهنگی کاملی با رنگ های طبیعی داشته و دارای شکل و بافت جذابی هستند، از این رو هرگاه بر اساس معیارهای مختلف, پیشرفت معماری در طی سده های گذشته بررسی شود، آجر در مقایسه با مصالح دیگر برتری ویژه ای به عنوان عنصر ارتباط دهنده و تثبیت کننده داشته است. از مهمترین ویژگی های آجر که اهمیت آن را به اثبات رسانیده و موجب گسترش استفاده از آن به عنوان یکی از مصالح ساختمانی مناسب تشخیص داده شده است مقاومت، دوام، نفوذ ناپذیری، پایداری ابعادی و زیبایی آن است و حتی در معماری مدرن ایران جایگاه خود را حفظ کرده است.