کلیت صنعت آجر


کلیت صنعت آجردر صنعت آجر حدود 7000 كارخانه فعال در ايران موجود است كه ميزان توليد اسمي ساليانه آنها بيش از 50 ميليون تن مي‌باشد. محصولات اكثر ‌اين کارخانجات، شامل آجر سنتي، آجر ماشيني و بلوک تماما با فن‌ آوري قديمي ‌توليد مي‌شوند که علاوه بر انرژي‌ بري بسيار بالا در توليد (بيش از 2 برابر انرژي‌ بري توليد آجر با فن‌ آوري جديد)، از بسياري از مزاياي نهفته در استفاده از آجرهاي جديد بي‌ بهره مي‌باشند. سهم 45 درصدي هزينه‌ هاي انرژي در توليد آجر از ديدگاه اقتصاد ملي، خود بيانگر شدت انرژي مصرفي بسيار بالا در اين صنعت و لزوم توجه به آن مي‌باشد.

راهكارهاي بهينه‌ سازي مصرف انرژي

 • راهكارهاي كوتاه مدت و كم هزينه.
 • راهكارهاي بلندمدت و پرهزينه.


اجراي راهکارهاي کوتاه‌ مدت و کم‌ هزينه در مقايسه با راهکارهاي بلند‌مدت و پر‌هزينه از نظر اجرا، عملي‌ تر و براي صاحبان واحدهاي توليدي نيز قابل قبول‌ تر مي‌باشد. با توجه به اينکه در کشور نزديك به 7000 كوره آجرپزي وجود دارد, بهترين راهكارهاي كم‌هزينه استفاده از مشعل‌هاي با راندمان بالا در كوره‌هاي هوفمن موجود و بازيافت حرارت از اين كوره‌ها است.


راهكارهاي كم هزينه و كوتاه مدت

 • استفاده از سوخت‌ پاش‌هاي راندمان بالا در كوره‌هاي هوفمن با حدود 20 درصد صرفه‌جويي.
 • بازيافت حرارت در كوره‌ها.
 • آموزش پرسنل.
 • استفاده از مشعل‌هاي با راندمان بالا.
 • بازيافت حرارت از كوره‌هاي هوفمن جهت استفاده در قسمت خشك كن.


راهكارهاي پرهزينه و بلندمدت

 • جايگزيني ماشين‌ آلات مدرن در خط توليد شامل تجهيزات، سنگ‌ شكن، ميكسر، اكسترودر.
 • نصب خشك‌کن با راندمان بالاتر و كاهش ضايعات و مصرف انرژي كمتر.
 • جايگزيني كوره تونلي بجاي كوره هوفمن كه دو تا سه برابر شدت مصرف انرژي را كاهش مي‌دهد.
 • استفاده از سيستم بسته‌ بندي مدرن بمنظور کاهش ضايعات.